IKITECH BLOG

Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, bán hàng đa kênh và chuyển đổi số ngành bán lẻ thiết thực nhất

AZMILK ỨNG DỤNG MUA SẮM CHO MẸ&BÉ

AZMILK ỨNG DỤNG MUA SẮM CHO MẸ&BÉ

Theo trang dân số Việt Nam, năm 2023 dân số sẽ tăng trung bình 2.041 người mỗi ngày. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi ngày có