Tag - chuyển đổi số

những thách thức lớn trong chuyển đổi số ngành bán lẻ

Những thách thức trong chuyển đổi số ngành bán lẻ

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đại dịch COVID 19 đã tạo ra một bước chuyển dịch mạnh mẽ cho ngành bán lẻ. Tuy nhiên, không hẳn Doanh nghiệp nào cũng có những bước đi thành công trong áp dụng công nghệ vào kinh doanh. Hôm nay, hãy...

Read more...
Chuyển đổi số ngành bán lẻ là gì?

Chuyển đổi số ngành bán lẻ là gì? Giải pháp tăng tốc Doanh thu hậu Covid

Trong làn sóng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành bán lẻ là lĩnh vực có sự thay đổi rõ ràng nhất. Công nghệ vừa là thách thức vừa là cơ hội lớn đối với ngành này. Chuyển đổi số ngành bán lẻ là điều tất yếu nếu...

Read more...
Chuyển đổi số ngành bán lẻ

Chuyển đổi số ngành bán lẻ: Xu hướng chuyển đổi tất yếu để thành công

Chuyển đổi số ngành bán lẻ đã trở thành vấn đề cấp bách đối với Doanh nghiệp để thích nghi với bối cảnh kinh tế – xã hội. Những năm vừa qua, không có ngành nào trải qua nhiều biến động do hệ quả của chuyển đổi số diễn...

Read more...
ikitech hỗ trợ chuyển đổi số

Áp dụng Công nghệ vào kinh doanh – Chìa khóa thành công cho ngành bán lẻ

Sự phát triển của công nghệ 4.0 cộng với đại dịch Covid 19 đã làm thói quen mua sắm thay đổi mạnh mẽ. Nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng lớn và sự đề cao sự tiện lợi thì việc đầu tư công nghệ vào bán hàng là...

Read more...
0839935577