Trang chủ » Tổng hợp » Đội ngũ lãnh đạo IKITECH Việt Nam

Đội ngũ lãnh đạo IKITECH Việt Nam

Anh Đặng Hòa

CEO của IKITECH 

 

“Tâm trí giống như nước. Khi nó hỗn loạn, rất khó để ta nhìn thấu mọi thứ. Khi tâm tĩnh, mọi thứ trở nên rõ ràng.”

Anh Chinh Bùi

Founder & CIO của IKITECH 

 

“Cảm ơn khó khăn và thách thức của vũ trụ ban cho ta vì điều đó làm chúng ta luôn mạnh mẽ và đầy bản lĩnh.”

Anh MASAYOSHI FUKUDA

Giám Đốc Kinh Doanh thị trường Nhật Bản của IKITECH

 

“Chúng ta không cần tuyệt vời ngay từ khi bắt đầu,
Nhưng hãy bắt đầu để trở nên tuyệt vời!”