IKITECH KIẾN THỨC

Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chuyển đổi số ngành bán lẻ và kinh doanh khởi nghiệp thiết thực nhất

Tuyển dụng Reactjs vs Laravel

Mô tả công việc – Tham gia phát triển sản phẩm công nghệ kết hợp với tài chính cho dự án Univest trực thuộc tập đoàn NextTech