IKITECH BLOG

Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, bán hàng đa kênh và chuyển đổi số ngành bán lẻ thiết thực nhất

Tuyển dụng Reactjs vs Laravel

Mô tả công việc – Tham gia phát triển sản phẩm công nghệ kết hợp với tài chính cho dự án Univest trực thuộc tập đoàn NextTech